Ekonomiförvaltning

Vi är experter på ekonomitjänster och utvecklar vårt utbud utifrån dina behov.

Convido Företagstjänst är en redovisnings- och konsultbyrå vars kärnverksamhet omfattar bokföring, rapportering och analyser, samt beskattning. Vi erbjuder ekonomiförvaltningstjänster åt företag i alla storleksklasser och företagsformer.

En välplanerad och genomförd ekonomiförvaltning ger företaget korrekt underlag för beslutsfattning. Genom en lättförståelig och aktuell rapportering hjälper vi dig att göra nödvändiga justeringar i verksamheten i god tid. Inte minst lika viktigt är att rapporteringen till skatteverket och myndigheter sköts korrekt och i rätt tid.

Vi använder oss av moderna programvaror och kan använda molntjänster i vårt samarbete med våra kunder. Det här ger kunderna möjlighet att sköta vissa delar av ekonomifunktionen själva och få tillgång till material i realtid. Tillsammans skräddarsyr vi en lösning som passar just ditt företag.

Vi månar om att hålla en hög kvalitet på vår servicenivå, vilket skapar en trygghet för dig som företagare.