Experttjänster

Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att dela med oss av vår mångåriga erfarenhet.

Vi erbjuder dig hjälp med allt inom ekonomisk rådgivning. Vi jobbar med analyser och förbättringsförslag som har sin utgångspunkt i ekonomiförvaltningen. Genom att fungera som bollplank och dela med oss av vår mångåriga erfarenhet kan vi hjälpa till med allt från val av företagsform, bolagsbildningar, lönsamhetsanalyser, generationsväxlingar och likvidation av företag. Vi kan också fungera som ditt företags externa ekonomichef eller controller.

Vi fungerar som din ekonomipartner och hjälper dig att nå dina mål.