Ekonomiförvaltning

Vi är experter på ekonomitjänster och utvecklar vårt utbud utifrån dina behov.

Convido Företagstjänst är en redovisningsbyrå och konsultbyrå vars kärnverksamhet omfattar bokföring, redovisning, rapportering och analyser, samt beskattning. Vi erbjuder ekonomiförvaltningstjänster åt företag i alla storleksklasser och företagsformer i Finland. Vår digitala bokföringsbyrå hjälper företag med verksamhet runt om i Finland.

En välplanerad och genomförd ekonomiförvaltning ger företaget korrekt underlag för beslutsfattning. Genom en lättförståelig och aktuell rapportering hjälper vi dig att göra nödvändiga justeringar i verksamheten i god tid. Inte minst lika viktigt är att rapporteringen till skatteverket och myndigheter sköts korrekt och i rätt tid.

Vi är vana med digital e-bokföring och e-redovisning. Vi använder oss av moderna programvaror och kan använda molntjänster i vårt samarbete med våra kunder. Det här ger kunderna möjlighet att sköta vissa delar av ekonomifunktionen själva och få tillgång till material i realtid. Tillsammans skräddarsyr vi en lösning som passar just ditt företag.

Vi månar om att hålla en hög kvalitet på vår servicenivå, vilket skapar en trygghet för dig som företagare.

 

Vad kostar Convido Företagstjänsts bokföringstjänster? Vi fakturerar enligt tidsåtgång, minst en timme per månad.

Kan vi sköta kontakten med vår bokförare digitalt? Ja. Convido Företagstjänst erbjuder digital e-bokföring och e-redovisning. Vi kommunicerar med våra kunder över telefon, e-post, i distansmöten och fysiska möten.