Experttjänster

Vi erbjuder ekonomisk rådgivning både för företagare som vill starta eget och för aktiebolag och andra större bolag med behov av rapporter och analyser.

Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att dela med oss av vår mångåriga erfarenhet inom finsk bokföring och finsk redovisning.

Vi erbjuder dig hjälp med allt inom ekonomisk rådgivning för verksamhet i Finland. Vi jobbar med analyser och förbättringsförslag som har sin utgångspunkt i ekonomiförvaltningen. Genom att fungera som bollplank och dela med oss av våra bokförares mångåriga erfarenhet kan vi hjälpa till med allt från val av företagsform, bolagsbildningar, lönsamhetsanalyser, generationsväxlingar och likvidation av företag. Vi kan också fungera som ditt företags externa ekonomichef eller controller.

Vi fungerar som din ekonomipartner och hjälper dig att nå dina mål.

 

När kan vårt företag behöva ekonomisk rådgivning? Vi hjälper såväl stora som små företag under hela deras livscykel - från val and företagsform till försäljning, generationsskifte eller likvidation av bolaget. Tack vare vår långa erfarenhet av bokföring och redovisning i Finland kan vi erbjuda rådgivning till både aktiebolag, enskilda näringsidkare (firma), öppna bolag, kommanditbolag och andelslag.