Löneräkning

Genom att utlokalisera löneadministrationen kan du räkna med att den sköts professionellt.

Med hjälp av vår löneadministration kan du istället fokusera på den dagliga verksamheten.

Förutom själva löneberäkningen hjälper vi också till med avtalsfrågor, arbetsavtal och tolkning av kollektivavtal samt tillhandahåller dig med rapporter och statistik.

 

Vad kostar en arbetstagare i Finland för arbetsgivaren? Generellt sett kan man räkna att en anställd i Finland kostar 1,6 gånger den anställdes lön. Vi hjälper ditt företag med detta och med andra frågor som berör löneräkning i Finland.