Löneräkning

Genom att utlokalisera löneadministrationen kan du räkna med att den sköts professionellt.

Med hjälp av vår löneadministration förenklar vi din arbetsvardag och du får fokusera på det som du är bra på.

Förutom själva löneberäkningen hjälper vi också till med avtalsfrågor, arbetsavtal och tolkning av kollektivavtal. Vi förser dig också med rapporter och statistik.

FAQ

Generellt sett kan du räkna med att en anställd i Finland kostar 1,6 gånger den anställdas lön. Vi hjälper ditt företag med detta och med andra frågor som berör löneräkning i Finland.