Ekonomisk rådgivning

Vi erbjuder ekonomisk rådgivning både för företagare som vill starta eget och för aktiebolag och andra större bolag med behov av rapporter och analyser.

Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom att dela med oss av vår mångåriga erfarenhet inom finsk bokföring och finsk redovisning.

Vi hjälper dig att nå dina mål

Vi på Convido vill se dig lyckas och just därför kan vi fungera som bollplank, rådgivare och implementerare när du som företagare eller företag står inför en förändring. Vi kan hjälpa till med allt från val av företagsform och bolagsbildningar till lönsamhetsanalyser och generationsväxlingar. Vi finns där du finns och vi hjälper dig gärna med styrning och stöd i med- och motgång. Vi kan också fungera som ditt företags externa ekonomichef eller controller.

FAQ

Vi hjälper företag under hela deras livscykel – från val av företagsform till försäljning, generationsskifte eller likvidation av bolaget. Tack vare vår långa erfarenhet av bokföring och redovisning i Finland kan vi erbjuda rådgivning till både aktiebolag, enskilda näringsidkare (firma), öppna bolag, kommanditbolag och andelslag.