Bokföring

Vår digitala bokföringsbyrå hjälper ditt företag i Finland.

Vi erbjuder moderna ekonomiförvaltningstjänster åt företag i alla storleksklasser och företagsformer i Finland.

Med digital ekonomiförvaltning har du koll på siffrorna i realtid var du än befinner dig. En lättförståelig och aktuell ekonomiförvaltning hjälper dig dessutom att göra nödvändiga justeringar i din verksamhet och se till att rapporteringen till Skatteverket och andra myndigheter sköts korrekt och i god tid.

Vi är vana med digital bokföring och redovisning. Vi använder oss av moderna programvaror och kan använda molntjänster. Det här ger dig som kund möjlighet att sköta vissa delar av ekonomiförvaltningen själv samt ger dig tillgång till material i realtid. Tillsammans skräddarsyr vi en lösning som passar just ditt företag.

Personlig service - en av våra hörnstenar

 

Vi erbjuder våra kunder pålitlig och personlig service, så att de kan fokusera på det väsentliga i sin verksamhet. Delaktighet och engagemang kring kundernas verksamhet är viktigt för oss.

FAQ

Vi fakturerar enligt tidsåtgång.

Ja, Convido är en modern bokföringsbyrå som erbjuder digital bokföring och redovisning. Vi kommunicerar via telefon och e-post och är vana att ordna möten både fysiskt och på distans. Vi är helt platsoberoende.